ΤΡΟΥΠΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ-435

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ


Πανεπιστήμιο:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:
Ιατρική
ΦΕΚ Διορισμού:

Κλάδος:

Εξειδίκευση:

Email:
ttroupis@gmail.com
Φύλο:
Άνδρας